برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده تغذیه و علوم غذاییFaculty of Nutrition and Food Sciences

فهرست اصلی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی

مهرانگیز ابراهیمی ممقانی

بیوشیمی و رژیم درمانی استاد ebrahimimamagani@tbzmed.ac.ir 04133357580

علی احسانی

علوم و صنایع غذایی استاد ehsani@tbzmed.ac.ir

عليرضا استاد رحیمی

تغذیه بالینی استاد ostadrahimi@tbzmed.ac.ir 04133357580

علی برزگر

تغذیه در جامعه استادیار alibarzegar@hotmail.com 04133357580

بهرام پورقاسم گرگری

بیوشیمی و رژیم درمانی استاد pourghassemb@tbzmed.ac.ir 04133376231

سعید پیروزپناه

بیوشیمی و رژیم درمانی دانشیار pirouzpanahs@tbzmed.ac.ir 04133357580

محمد علی تربتی

علوم و صنایع غذایی دانشیار torbatim@tbzmed.ac.ir

مریم ثقفی اصل

تغذیه بالینی دانشیار saghafiaslm@tbzmed.ac.ir 04133357580

ثریا خیروری

تغذیه در جامعه استاد kheirouris@tbzmed.ac.ir 04133357580

پروین دهقان

بیوشیمی و رژیم درمانی دانشیار dehghanp@tbzmed.ac.ir 04133357580

مریم رف رف

تغذیه در جامعه استاد rafrafm@tbzmed.ac.ir 04133357580

مهناز طبیبی آذر

علوم و صنایع غذایی دانشیار tabibiazarm@tbzmed.ac.ir 04133357580

علی طریقت اسفنجانی

تغذیه بالینی دانشیار tarighata@tbzmed.ac.ir 04133357580

سید رفیع عارف حسینی

بیوشیمی و رژیم درمانی دانشیار arefhosseinir@tbzmed.ac.ir 04133357580

شمسي عافیت میلانی (همکار بازنشسته)

تغذیه در جامعه مربی milanish@tbzmed.ac.ir 04133357580

مهدیه عباسعلیزاد فرهنگی

تغذیه در جامعه استاد abbasalizadm@tbzmed.ac.ir 04133357580

بيت الله علیپور

تغذیه در جامعه استاد alipourb@tbzmed.ac.ir 04133357584

محمد علیزاده

تغذیه بالینی استاد mdalizadeh@tbzmed.ac.ir 04133357580

سيد جمال قائم مقامی هزاوه (همکار بازنشسته)

بیوشیمی و رژیم درمانی مربی sjghaem@tbzmed.ac.ir 33355282

زهرا قاسم پور

علوم و صنایع غذایی استادیار ghasempourz@yahoo.com

زهره قریشی

تغذیه بالینی استادیار ghoreyshiz@tbzmed.ac.ir

مریم محمود زاده مغانجوقی

علوم و صنایع غذایی استادیار mahmoudzadehm@tbzmed.ac.ir

جواد مهتدی نیا (همکار بازنشسته)

علوم و صنایع غذایی دانشیار jmohtadinia@yahoo.com 04133357580

رضا مهدوی

بیوشیمی و رژیم درمانی استاد mahdavir@tbzmed.ac.ir 04133341113

عزیز همایونی راد

علوم و صنایع غذایی استاد homayounia@tbzmed.ac.ir 04133357581