شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  اهداف دفتر ارتباط با صنعت

1-    برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستان ها و واحدهای صنعتی جهت تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز آنها از طریق هدایت فارغ التحصیلان دانشکده.

2-     انجام امور مربوط به همکاری­های علمی و تحقیقاتی ، آموزشی و پژوهشی با بخش صنایع

3-     تشکیل کمیته­های همکاری علمی- صنعتی با سازمانهای مختلف و واحدهای صنعتی

4-     سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی دانشکده برای اجرای پژوهش­های کاربردی

5-    تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از دانشکده به دیگر مراکز جامعه بخصوص صنایع

6-     انجام خدمات فنی و مشاوره ، آزمایشگاهی برای واحدهای صنعتی منطقه

7-     برگزاری  دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخش های بهداشتی و درمانی و صنعتی منطقه

8-    فراهم آوردن بستر لازم جهت گذراندن دوره ای کارورزی دانشجویان دانشکده در بخش های بهداشتی و درمانی و صنعتی منطقه.