يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  معرفی دانشکده تغذیه و علوم غذایی

تاريخچه دانشکده‌ی تغذيه و علوم غذایی   

در اردیبهشت ماه سال 1370، استقلال دانشکده بهداشت و تغذیه از دانشکده داروسازی توسط وزیر محترم بهداشت و تغذیه اعلام گردید. پس از احداث ساختمان فعلي دانشكده در سال 1380 و با زير بناي حدود 13200 متر مربع ، به محل جديد خود واقع در ضلع غربي پرديس دانشگاه علوم پزشكي تبريز انتقال يافت. در سال 1391 دانشكده بهداشت و تغذيه، بنا به سياست گسترش دانشکده‏هاي دانشگاه علوم پزشکي تبريز به 3 دانشکده مجزا، تفکيک و دانشکده تغذيه به عنوان دانشکده مستقل شروع به فعاليت نمود. در سال1394 و در دويست و پنجاه و يکمين جلسه شوراي گسترش دانشگاه‏هاي علوم پزشکي با تغيير نام "دانشکده تغذيه"موافقت و نام دانشکده به صورت "دانشکده تغذيه و علوم غذايي" تکميل گرديد.
 


ریاست دانشکده          معاونت تحقیقات و فناوری          معاونت آموزشی        معاونت امور عمومی