شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
زیر گروه ها
مراسم روز رژیم درمانگر
مراسم تکریم و معارفه
ثبت نام دانشجویان جدید الورود
جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره امور عمومی سال 94
جلسه رئیس دانشکده با هیئت علمی آذر 94
جلسه قائم مقام آموزشی دانشگاه با آموزش دانشکده
بازدید ریاست دانشکده از امتحانات
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان کارشناسی با ریاست دانشک
بازدید از بیمارستان فجر تبریز
امتحان جامع دانشجویان دکترای علوم تغذیه
1از2‏