شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  امور دانشجویی دانشکده تغذیه و علوم غذایی
واحد امور دانشجویی به ارائه امکانات رفاهی و فرهنگی دانشجویان از قبیل خوابگاه، بیمه خدمات درمانی، سلف سرویس، کمدهای دانشجویی و افتتاح حساب برای دانشجویان، همچنین ارائه وام های تحصیلی، مسکن، ودیعه مسکن، وام ضروری، وام بیمه و وام شهریه می پردازد.

 

-    دانشجویان متقاضی به شرط دارا بودن صلاحیت های اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی، دارا بودن اولویت نیاز مالی، سپردن تعهد محضری و ثبت نام در حداقل واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی می توانند با توجه به سایر ضوابط آیین نامه ای از تسهیلات مذکور بهره مند گردد.

-                پرداخت هر گونه وام به دانشجویان مقاطع ناپیوسته منوط به تعیین تکلیف بدهی مقاطع قبلی آنها است.

-    پرداخت وام  به دانشجویان انتقالی و جابجايی با رعایت ضوابط بلامانع بوده و دانشجویان مهمان
 می بایستی از طریق دانشگاه اصل (مبداً) درخواست وام نمایند.

-    پرداخت وام های تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی، پایدار، بورسیه و دانشجویان دوره های شبانه ممنوع می باشد.

-       وام بیمه به کلیه دانشجویان دوره های روزانه که فاقد دفترچه بیمه می باشند و برای دریافت دفترچه بیمه اقدام کرده اند تعلق می گیرد.

-    وام ضروری فقط برای دانشجویان روزانه براساس جداول امتیازبندی و تصویب شورای وام دانشجوئی دانشگاه پرداخت می گردد.

-    ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل مقاطع روزانه ای که در محل سکونت خانواده نبوده و در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر ارائه نمایند تعلق می گیرد.

-   وام شهریه به دانشجویان دوره شبانه و با ارائه درخواست دانشجو در فرم مخصوص، به حسابی که آموزش دانشگاه اعلام می نماید بابت شهریه واریز می گردد. 

  

 

آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان (کلیک نمایید)

آیین نامه شورای صنفی دانشجویان (کلیک نمایید)

                                                                                                  

مسئول امــــوردانشجويان:  خانم مریم غفاریان

 
 

برچسب ها :