شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  آیین نامه های هسته استعداد درخشان

آیین نامه اجرایی موضوع 5 نشست 66 شوراي آموزشی پزشکی و تخصصی

آئین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

آیین نامه دانش آموختگان

آئين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت

آئین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر

آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي

توضيحاتي درباره آيين نامه ها و تسهيلات ويژه استعدادهاي درخشان

ضوابط مربوط به استعداد درخشان ارشد 96

ضوابط و آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان

نحوه امتیاز دهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر

دستورالعمل سطح بندی استعدادهای درخشان بازبینی شده 1

حیطه ها و جوائز

در خصوص ورود بدون آزمون رشته های همنام