يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  سرپرست EDO

سرپرست فعلی مرکز:

نام: دکتر زهرا قاسم پور

گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی

تاریخ شروع به کار: 96/12/03

تلفن: 33357581-041 داخلی 345

فکس: 33340634-041

پست الکترونیک: ghasempourz@yahoo.com

ساعات ملاقات: هر روز ساعت 14-12

سرپرستان سابق مرکز :
دکتر عزیز همایونی راد
دکتر مریم ثقفی اصل
دکتر پروین دهقان
دکتر مهدیه عباسعلیزاد فرهنگی
 


کارشناس EDO:
آقای احمد آدمی