برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده تغذیه و علوم غذاییFaculty of Nutrition and Food Sciences

فهرست اصلی

آیین نامه ها و فرمهای آموزشی

خلاصه آیین نامه آموزشی

آیین نامه جامع آموزشی (جدید)

آیین نامه آموزشی دکترا (ppt)

آیین نامه آموزشی ارشد (ppt)

آیین نامه آموزشی کاردانی - کارشناسی (ppt)
 

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه ها و فرم های اموردانشجویی

فرم تشکیل کلاس جبرانی

آیین نامه های دانش پژوهی

آیین نامه های استعداد درخشان

آیین نامه های هیئت علمی

آیین نامه دانشجوی نمونه

آیین نامه نقش ها و وظایف دفاتر توسعه آموزش

آیین نامه شورای صنفی دانشجویان

آئین نامه استاد مشاور

فرم ارزیابی استاد مشاور توسط دانشجو

فرم ارزیابی استاد مشاور توسط مسئول اساتید مشاور

گزارش عملکرد استاد مشاور در طول نیمسال تحصیلی

پرسش نامه طرح فناورانه

صورتجلسه دفاع

فرم درخواست دفاع

 گواهی اصالت پایاننامه -فارسی

گواهی اصالت پایاننامه -انگلیسی

فرم ارزیابی پایاننامه کارشناسی ارشد

فرم ارزیابی پایاننامه دکتری عمومی

فرم ارزیابی پایاننامه دستیاری و دکترای تخصصی

فرم انتخاب اساتید راهنما

فرم توافقنامه همکاری برای اجرای پایان نامه های مشترک با سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

آیین نامه نحوه تشویق مقالات علمی سال 1395

فرم تمام وقتی

فرم ارتقا اعضا هیئت علمی

برنامه راهبردی دانشکده

اولویتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1398-1393

سیاستهای حوزه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای سال 1395

کدهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

راهنماي عمومي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي داراي آزمودني انساني در جمهوري اسلامي ايران

دستورالعمل اجرایی مراقبت و استفاده ازحیوانات آزمایشگاهی

كدهاي اخلاقي مربوط به دستورالعمل مراقبت و استفاده از حيوانات براي اهداف آزمايشگاهي

فرم طرح پیشنهادی تحقیق جدید

راهنمای تکمیل پرسشنامه

تعهدات پژوهشگر

کاربرگ تشویق مقالات(pdf)

کاربرگ تشویق مقالات(doc)

فرم ترفیع پایه

کتابچه راهنمای طرح درسی(pdf)

کتابچه راهنمای طرح درسی (doc)

فرم شناسنامه گروه علوم پایه  

چک لیست طرح و گزارش نهایی طرح

میزان حق الزحمه تحقیق

فرم گزارش نهایی طرح (pdf)

فرم گزارش نهایی طرح (doc)

فرم گزارش راهنمایی دانشجویان

فرم تعهدنامه استاد راهنما جهت دفاع مشروط