شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  گزارش عملکرد سال 94 دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده تغذیه و علوم غذایی

بسمه تعالی

 

 

گزارش عملکرد سال 94 دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده تغذیه و علوم غذایی

 

 

بخشی از فعالیتهای مختلف دفتر توسعه آموزش (EDO)دانشکده تغذیه به منظور ارتقای کیفیت آموزش در سطح دانشکده، در راستای سیاستهای وزارت متبوع و برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و همچنین برنامه های استراتژیک به شرح زیر است:

 

 

 برنامه ریزی آموزشی:

1 بازنگری برنامه کارآموزی تغذیه در عرصه بیمارستان با تنظیم کارپوشه، برگزاری گراند راند و گزارش صبحگاهی و ... جهت افزایش کیفیت آموزشی واحد درسی

2 همکاری در به روز نمودن برنامه درسی(کوریکولوم) مقاطع مختلف رشته تغذیه در سطح گروههای آموزشی دانشکده

3 همکاری در به روز نمودن برنامه استراتژیک دانشکده و ارائه برنامه های EDO در راستای برنامه استراتژیک آموزشی دانشگاه

5 همکاری در به روز نمودن سیمای آموزشی دانشکده

6- شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشکده و هم اندیشی در خصوص افزایش کیفیت تدریس اساتید

7- ارسال فرم طرح درس جدید طراحی شده از سوی EDC به تک تک اساتید و بارگذاری در وب سایت دانشکده

8- درخواست ارسال طرحهای درس باقی مانده و به روز رسانی CV اساتید تمامی گروهای آموزشی و بارگذاری در وب سایت دانشکده

9- تهیه پمفلتهای آموزشی با عناوین روش آموزشی PQCG ، دانش پژوهی و آموزش مساله محور و بارگذاری در سایت

10- برگزاری جلسات مختلف EDO در قالب کمیته های مربوطه و بارگذاری صورتجلسات در وب سایت دانشکده

11- ارسال دستورالعمل برگزاری کلاسها به صورت آموزش الکترونیکی به تک تک اساتید و بارگذاری در وب سایت دانشکده

12- مراجعه به هر یک از گروههای اموزشی دانشکده و توجیه و ترغیب اساتید برای تدوین بخشی از تدریس خود به صورت آموزش الکترونیکی

 

ارزشیابی:

1 برگزاری کارگاه توجیهی EDO جهت آشناسازی بیشتر اعضای محترم هیات علمی با وظایف و امور EDO در نیمسال دوم 94

2- همکاری در انجام ارزشیابی  کیفی آموزش سالانه اعضاء هیات علمی بر اساس سیاستهای دانشگاه

3 بازخورد نتایج ارزشیابی کل و به تفکیک دانشجویان و همکاران به رئیس، معاون آموزشی و مدیران گروههای آموزشی دانشکده

4 بازخورد نتایج ارزشیابی تفصیلی دانشجویان به اعضای محترم هیات علمی جهت اطلاع آنها

5- استخراج نمرات کل ارزشیابی اساتید جهت ارتقا و ترفیع پایه مطابق فرمول ارسال شده از EDC به کمیته منتخب در هر نیمسال

6- تحلیل نتایج آزمونهای چهار گزینه ای و ارسال فیدبک به استاد مربوطه

 

پژوهش در آموزش:

1 تشویق اعضای هیات علمی علاقه مند به آموزش جهت انجام طرحهای پژوهشی در زمینه مسائل آموزشی

 

آموزش اساتید:

1 - نیازسنجی آموزشی اعضای محترم هیات علمی دانشکده با استفاده از فرمهای خود اظهاری اساتید

2 همکاری با EDC در برگزاری دو کارگاه آموزشی "سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی" و " كارگاه توليد محتوا با نرم افزار ispring "  برای اعضای هیئت علمی دانشکده

3- همکاری با مرکز تحقیقات تغذیه در برگزاری کارگاه دو روزه با عنوان "طراحی حرفه ای پرایمر و پروب" بنا به نیازسنجی انجام شده

 

سایر فعالیتها:

1 همکاری با EDC در ارزیابی EDO دانشکده

2 شرکت در جلسات هم اندیشی EDO و EDC هر دو هفته یکبار

3- به روز نمودن و تکمیل اطلاعات EDO بر روی وب سایت

4 داوری مستندات مربوط به فرایندهای آموزشی (هیئت علمی و دانشجویان دانشکده) جهت ارسال به هشتمین و نهمین جشنواره شهید مطهری

5 پایش برنامه های عملیاتی دانشکده با همکاری گروههای آموزشی و ارائه گزارش به EDC و ریاست دانشکده

6- دعوت از اساتید و دانشجویان دانشکده و پیگیری های مکرر و ارائه مشاوره به آنها جهت ارسال مستندات آموزشی خود به EDO جهت ارائه در غرفه دستاوردها و فرایندهای آموزشی دانشکده تغذیه همزمان با هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

7- برپایی غرفه دستاوردهای آموزشی دانشکده در هشتمین جشنواره شهید مطهری

8- تدوین و ارسال 4 فرایند آموزشی دانشکده به دبیرخانه نهمین جشنواره شهید مطهری

9-تشکیل پرونده آموزشی برای هر یک از گروههای آموزشی دانشکده و ثبت و نگهداری سوابق آموزشی گروهها نظیر فعالیتهای تدوین برنامه های درسی ـ فعالیتهای تولید رسانه آموزشی ـ فعالیتهای ارزشیابی برنامه ـ روش های آموزشی گروه

9- درخواست و پیگیری جهت خرید دستگاه تحلیل آزمون برای دانشکده

10- پیگیری و اجرای برنامه های EDC دانشگاه در دانشکده

جهت مشاهده فایل مربوطه کلیک نمایید.