شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  گزارش عملکرد سال 93 دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده تغذیه و علوم غذایی

بسمه تعالی

 

 

گزارش عملکرد سال 93 دفتر توسعه آموزش دانشکده تغذیه (EDO) و علوم غذایی

 

 

 

بخشی از فعالیتهای مختلف دفتر توسعه آموزش دانشکده تغذیه (EDO) به منظور ارتقای کیفیت آموزش در سطح دانشکده، در راستای سیاستهای وزارت متبوع و برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و همچنین برنامه های استراتژیک به شرح زیر است:

 

 

 برنامه ریزی آموزشی:

1 بازنگری برنامه کارآموزی تغذیه و تنظیم کارپوشه و افزایش کیفیت آموزشی واحد درسی

2 پیگیری تدوین برنامه های درسی در سطح گروههای آموزشی دانشکده

3 نیازسنجی آموزشی و تجزیه و تحلیل مشکلات آموزشی در سطح دانشکده در موارد ارجاع شده توسط معاون آموزشی دانشکده

4 همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه استراتژیک آموزشی دانشگاه

5 همکاری در به روز نمودن سیمای آموزشی دانشکده

6- همکاری در انجام مداخلات آموزشی بر اساس اولویتهای تعیین شده توسط دانشکده و EDC

7- کارآموزی پیگیری تدوین راهنمای مطالعاتی توسط گروههای آموزشی

8- شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشکده و هم اندیشی در خصوص افزایش کیفیت تدریس اساتید و تبیین فعالیتهای دفتر

9- درخواست تکمیل شناسنامه آموزشی و پژوهشی هر یک از گروهها و بارگذاری آن در سایت

10- درخواست ارسال طرح درس و CV اساتید تمامی گروهای آموزشی و بارگذاری در وب سایت دانشکده

11- همکاری در به روز نمودن کتابچه راهنمای آموزشی و تحصیلی دانشجویلان جدید الورود

 

ارزشیابی:

1 همکاری در انجام ارزشیابی  کیفی آموزش سالانه اعضاء هیات علمی بر اساس سیاستهای دانشگاه

2 بازخورد نتایج ارزشیابی به اعضاء و مقایسه زمانی عملکرد اعضای هیئت علمی از نظر ارزشیابی

3 استخراج نمرات کل ارزشیابی اساتید جهت ارتقا و ترفیع پایه مطابق فرمول ارسال شده از EDC

4 همکاری در انجام ارزشیابی های درونی گروههای آموزشی با نظارت EDC

5- همکاری با گروههای آموزشی جهت تعیین شاخصها و استانداردهای آموزشی و آماده سازی آن ها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی

6 ارائه گزارش وضعیت شاخصهای آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده و EDC

 

پژوهش در آموزش:

1 تشویق اعضای هیات علمی علاقه مند به آموزش جهت انجام طرحهای پژوهشی در زمینه مسائل آموزشی

2 پیگیری روند تصویب طرحهای پژوهش در آموزش اعضاء هیات علمی و ارائه (Feedback بازخورد) به آنها

3 همکاری با EDC در اجرای پروژه های دانشگاهی

 

آموزش اساتید:

1 - نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده

2 مشارکت در برگزاری در کارگاههای توانمندسازی که توسط EDC برگزار می شود.

3- همکاری با EDC در برگزاری کارگاه آموزشی  سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی  برای اعضای هیئت علمی دانشکده

 

سایر فعالیتها:

1 انجام فعالانه و پیگیری امورات مربوط به طرح راد

2 شرکت در جلسات هم اندیشی EDO و EDC

3 داوری مستندات مربوط به فرایندهای آموزشی (هیئت علمی و دانشجویان) هشتمین جشنواره شهید مطهری

4 پایش برنامه های عملیاتی دانشکده با همکاری گروههای آموزش و ارائه گزارش به EDC و ریاست دانشکده

5- دعوت از اساتید و دانشجویان دانشکده و پیگیرهای مکرر جهت ارسال مستندات آموزشی خود به EDO جهت ارائه در غرفه دستاوردها و فرایندهای آموزشی دانشکده تغذیه همزمان با هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

6-تشکیل پرونده آموزشی برای هر یک از گروههای آموزشی دانشکده و ثبت و نگهداری سوابق آموزشی گروهها نظیر فعالیتهای تدوین برنامه های درسی ـ فعالیتهای تولید رسانه آموزشی ـ فعالیتهای ارزشیابی برنامه ـ روش های آموزشی گروه و تحلیل آزمون های گروه

7- غنی کردن محتوای آموزشی وب سایت دانشکده

8- تکمیل و به روز کردن اطلاعات مربوط به دفترEDO  دانشکده

9- انجام تحلیل آزمون در EDC و ارسال نتایج مربوطه به اساتید

10- درخواست و پیگیری جهت خرید دستگاه تحلیل آزمون

11- شناسایی افراد علاقه مند در هر گروه آموزشی و انتخاب یک نفر از آنها به عنوان رابط گروه با EDC

12- پیگیری و اجرای برنامه های مرکز توسعه اموزش پزشکی دانشگاه در دانشکده

جهت مشاهده فایل مربوطه کلیک نمایید.