شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
سرپرست آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی: خانم دکتر خیروری
کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی: آقای مهندس عیسی زاده
 
لیست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
ردیف نام دستگاه مدل و ساخت تعداد وضعیت کارکرد
1 ترازو با دقت یک صدم گرم Scaltec
 
 
یک دستگاه سالم
2 میکروسکوپ نوری Nicon
 
 
یک دستگاه سالم
3 استومایکر Circulator
 
یک دستگاه سالم
4 اتوکلاو زعیم مگا
 
یک دستگاه سالم
5 آون بهداد
 
یک دستگاه سالم
6 انکوباتور Memmert
 
 
یک دستگاه سالم
7 آب مقطر گیری GFL
 
یک دستگاه سالم
8 بن ماری Memmert دو دستگاه سالم
9 اتوکلاو کاوش مگا یک دستگاه سالم
10 انکوباتور BINDER یک دستگاه سالم
11 انکوباتور SCIENTIFIC یک دستگاه سالم
12 یخچال
 
دنا ویترینی یک دستگاه سالم
13 شیکر فن آوران سهند آذر یک دستگاه سالم
14 شیکر ارلن Griffin یک دستگاه سالم
15 کلنی کانت Quebec یک دستگاه سالم
16 هات پلیت پکو یک دستگاه سالم
17 فریزر منهای بیست Oko-arctics یک دستگاه سالم
18 هود لامینار کلاس 2 عرض 80 فاطر الکتریک یک دستگاه سالم
19 میکروسکوپ آموزشی Nicon یک دستگاه سالم
20 میکروسکوپ تحقیقاتی Nicon یک دستگاه سالم
21 دوش و چشم شوی اضطراری فاطر الکتریک یک دستگاه سالم