شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  سایت کارشناسی ارشد

برنامه سایت ارشد

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94

ایام هفته

10 - 8

12 - 10

14 - 12

18-  16

20 - 18

شنبه

 

 

 

یکشنبه

 

دوشنبه

روشهای آمار زیستی

کارشناسی ارشد علوم تغذیه و علوم بهداشتی در تغذیه

دکتر اصغری

سه شنبه

چهارشنبه

آمار حیاتی

کارشناسی علوم تغذیه

مهندس صفائیان

پنجشنبه

 

 

 

سایت کامپیوتری دانشجویان کارشناسی ارشد مجهز به :

30 عدد دستگاه کامپیوتر با قابلیت اتصال به اینترنت

سیستم Wireless جهت اتصال به اینترنت