شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  مسئول انفورماتیک
 

 نام و نام خانوادگی  مسئولیت مدرک تحصیلی 

 مهندس اولدوز یدرنجی

مسئول فنی فناوری اطلاعات
مسئول سرور، وب سایت و اتوماسیون دانشکده
 
 
فوق لیسانس کامپیوتر