يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
 مقالات چاپ شده
عنوان مقاله : نویسنده رابط :
عنوان مجله و شماره مجله : تعداد رکورد :
جهت دانلود فایل مقاله بر روی نام مقاله مورد نظر کلیک کنید.
نویسنده رابط : دکتر همایونی
عنوان مجله و شماره مجله : Asian Journal of Chemistry - 8
نویسندگان : عزیز همایونی راد , دکتر عزیزی ، دکتر همایونی
سال انتشار : 2009
نویسنده رابط : اصلان عزیزی
عنوان مجله و شماره مجله : American journal of food technology , ISSN 1557-4571 / DOI: 10.3923/ajft.2012
نویسندگان : عزیز همایونی راد , عزیز همایونی راد- لاله پیاهو- اصلان عزیزی
سال انتشار : 2012
نویسنده رابط : R Mahdavi
عنوان مجله و شماره مجله : Hormone and Metabolic Research - EFirst
نویسندگان : عليرضا استاد رحیمی , رضا مهدوی , N Mesri Alamdari, R Mahdavi, N Roshanravan, N Lotfi Yaghin, AR Ostadrahimi, E Faramarzi
سال انتشار : 2014
نویسنده رابط : سيد علي كشاورز
عنوان مجله و شماره مجله : J Womens Health, Issues Care , 2:1
نویسندگان : عليرضا استاد رحیمی , مهدیه عباسعلیزاد فرهنگی , Mahdieh Abbasalizad Farhangi, Ali-Akbar Saboor- Yaraghi, Mohammadreza Eshraghian, Alireza Ostadrahimi and Seyyed-Ali Keshavarz
سال انتشار : 2013
نویسنده رابط : B Alipoor
عنوان مجله و شماره مجله : Asian Journal of clinical Nutrition,vol 4,Issue1, pages:1-15
نویسندگان : بيت الله علیپور , عزیز همایونی راد , AH Rad ,B Alipoor
سال انتشار : 2012
نویسنده رابط : Ali Tarighat Esfanjani
عنوان مجله و شماره مجله : International Journal of Pharmacology - vol 8 - Issue 5:306-313
نویسندگان : علی طریقت اسفنجانی , Nazli namazi,Ali Tarighat Esfanjani,Javad Heshmati, Amir Bahrami, Hossein Nazemiyeh
سال انتشار : 2012
نویسنده رابط : عزیز همایونی
عنوان مجله و شماره مجله : Asian Journal of Chemistry - vol:20, No:8
نویسندگان : عزیز همایونی راد , آیناز علیزاده، محمدرضا احسانی ، عزیز همایونی راد
سال انتشار : 2008
نویسنده رابط : S Rezapour-Firouzi
عنوان مجله و شماره مجله : Complementary therapies in medicine 22 (6), 986-993
نویسندگان : مهرانگیز ابراهیمی ممقانی , سید رفیع عارف حسینی , محمد علی تربتی , M Torbati, S Rezapour-Firouzi, SR Arefhosseini, M Ebrahimi-Mamaghani
سال انتشار : 2014
نویسنده رابط : Beitullah Alipour
عنوان مجله و شماره مجله : Euroasian Journal of Hepato - Gastroenterology - vol 3- Issue 2:103-107
نویسندگان : عليرضا استاد رحیمی , بيت الله علیپور , Nasim Abedi Manesh, Alireza Ostadrahimi,Saeed Abedymanesh, Mohammad Asghari Jafarabadi, Mohammad Hossein Somi, Ali Akbar Movassaghpour, Beitullah Alipour
سال انتشار : 2013
نویسنده رابط : S Azadmard-Damirchi
عنوان مجله و شماره مجله : Journal of food quality and hazards control 2 (2), 38-44
نویسندگان : محمد علی تربتی , S Azadmard-Damirchi, M Torbati
سال انتشار : 2015
نویسنده رابط :
عنوان مجله و شماره مجله : Joint meeting of the Scottish Society for Experimental Medicine and the Scottish Cardiovascular Forum, Glasgow, UK, 9 January 2004
نویسندگان : سید رفیع عارف حسینی , Arefhosseini S.R., Higgins S. and Edwards C.A.
سال انتشار : 2004
نویسنده رابط : Abdolhassan Kazemi
عنوان مجله و شماره مجله : Jundishapur Journal of Microbiology - Volume 7 - Issue 1
نویسندگان : عليرضا استاد رحیمی , رضا مهدوی , Alireza Ostadrahimi, Fereshteh Ashrafnejad, Abdolhassan Kazemi, Nafiseh Sargheini, Reza Mahdavi, Mohammadreza Farshchian, Sepideh Mahluji
سال انتشار : 2014
نویسنده رابط : Abdolhassan Kazemi
عنوان مجله و شماره مجله : Jundishapur J Microbiol; 7(1): e8674
نویسندگان : عليرضا استاد رحیمی , رضا مهدوی , Alireza Ostadrahimi, Fereshteh Ashrafnejad, Abdolhassan Kazemi, Nafiseh Sargheini, Reza Mahdavi, Mohammadreza Farshchian, Sepideh Mahluji
سال انتشار : 2014
نویسنده رابط : Moosavy, M. H
عنوان مجله و شماره مجله : International Food Research Journal 20(6): 3351-3355
نویسندگان : پروین دهقان , Moosavy, M. H., 1Roostaee, N., 2Katiraee, F., 3Habibi-Asl B., 4Mostafavi, H. and 5Dehghan, P
سال انتشار : 2013
نویسنده رابط : محمد علیزاده
عنوان مجله و شماره مجله : Food & Nutrition Sciences 3.8
نویسندگان : ثریا خیروری , محمد علیزاده , Kheirvari, Sorayya , Alizadeh Mohammad
سال انتشار : 2012
12345678910...