شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  برچسب شده با کیک پری بیوتیک
مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد آقای مهدی بیک زاده (چهارشنبه 95/12/18)                            
      با عنوان: بررسی اثر افزودن اینولین و فروکتوالیگوساکارید بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی کیک پری بیوتیک حاصل.
سه شنبه 17 اسفند 1395