يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  شورای پژوهشی دانشکده تغذیه و علوم غذایی
 

اعضا شورای پژوهشی

 

برنامه جلسات شورای پژوهشی

مهر

آبان

آذر

دی

 بهمن  اسفند

94/7/9

94/8/7

94/9/5

94/10/3

94/11/1  94/12/6

94/7/16

94/8/14

94/9/12

94/10/10

94/11/8  94/12/13

94/7/23

94/8/21

94/9/26

94/10/17

 94/11/15  94/12/20

94/7/30

 94/8/28

94/10/3

94/10/24

 94/11/29  94/12/27

 

 

اعضای شورای پژوهشی:

1- ریاست دانشکده

2- معاونین دانشکده

3- مدیران گروهها

 

برچسب ها :