چهارشنبه 2 اسفند 1396 _ 05 جمادى الثانية 1439 _ 21 فوریه 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  رشته های دکتری تخصصی (Ph.D) دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبريز
 
   

رشته

مقطع تحصیلی

واحدهای

مشاهده

دانشجو

تغذیه

دکترا

درسی

جزئیات

دانشجو

سیاستهای غذا و تغذیه دکترا درسی جزئیات دانشجو
علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) دکترا درسی جزئیات دانشجو